SHARED

Recent Successes

In a big bustling city
like Bangkok

จุดเริ่มต้นของ‘วังหิ่งห้อย’นั้นเราเริ่มต้นจากเรามีสถานที่อยู่ใจกลาง เมืองระหว่างถนนเพชรบุรีและอาร์ซีเอ ซึ่งเป็นโอกาสดีในการที่เรา จะเปิดร้านอาหารภายใต้คอนเซ็ปต์การบาลานซ์เมืองใหญ่เข้ากับธรรมชาติ เราจึงได้ดําเนินร้านอาหารขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ดิน น้ำ ลม และไฟ และนําหิ่งห้อย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบรูณ์ของระบบนิเวศน์มาเป็นตัวหลักในการดําเนินเรื่องทั้งหมด โดยร้านของเรานั้นจะเปิดทําการทั้งหมดเป็นระยะเวลา 18 เดือน โดยจะ แบ่งเป็นธีม ดิน น้ำ ลม และ ไฟ อย่างละ 4 เดือน และ 2 เดือน สุดท้ายนั้นจะเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะรวบรวมมาเพื่อ ถ่ายทอดทั้งเรื่องของความสมดุลของธรรมชาติระหว่างความวุ่นวายของเมืองใหญ่และธรรมชาติ พร้อมทั้งเสิร์ฟอาหารที่เลือกมาเป็นพิเศษจากในแต่ละธีม

SHARED

FEEL

The enchanted dining experience

ในช่วงแรกนี้เราเริ่มต้นดําเนินเรื่องด้วยธีมดิน โดยได้รับเกียรติจาก ‘อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ’ศิลปินช่างปั้นที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการปั้นเครื่องปั้นดินเผา และเป็นเจ้าของ ‘ดอยดินแดง’ สถานที่ซึ่งรวบรวมเครื่องปั้นดินเผาจากฝีมือของอาจารย์เอาไว้ และความพิเศษในธีมดินที่คุณจะพลาดไม่ได้นั้นคืออาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ไม่ได้จัด แสดงผลงานศิลปะของท่านมาเป็นระยะเวลานานถึง 8 ปีแล้ว ครั้งนี้คุณจะได้ชมฝีมือของอาจารย์ที่ท่านเองก็เอ่ยปากเอาไว้ว่า‘ผมได้ สร้างเพียวอาร์ทขึ้นมามากในช่วงหลังและในครั้งนี้ก็เช่นกัน’

และสําหรับการรับประทานอาหารที่ร้านวังหิ่งห้อยนั้น ท่านจะได้รับประสบการณ์ในการรับประทานอาหารรูปแบบใหม่ที่คุณจะสามารถหาสัมผัสได้ยากในประเทศไทยกับบรรยากาศที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมมาให้คุณได้รู้สึกถึงการพักผ่อนโดยไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัด คุณก็จะรู้สึกผ่อนคลายแม้จะใช้เวลาในการรับประทานอาหารเพียง1-2 ชั่วโมงเท่านั้น และเราได้จัดเตรียมสถานที่ซึ่งจําลองประสบการณ์ รูป รส กลิ่น เสียง และแสง โดยที่คุณสามารถสัมผัสขณะที่นั่งรับประทานอาหารได้อีกด้วย

ELEMENT

Sparkle dream.

หิ่งห้อยกว่า 300 ชีวิตที่เราเพาะพันธุ์เองอยู่ในร้าน ร้านของเราสร้างขึ้นด้วยองค์ประกอบหลักของเหล็กและห่อหุ้มด้วยธรรมชาติ และมีงานศิลปะภาพวาดจากดินและเครื่องปั้นดินเผาที่จัดทําขึ้นมาโดย อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ

ELEMENT

Sparkle dream.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting,

remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ELEMENT

Sparkle dream.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting,

remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ELEMENT

Sparkle dream.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting,

remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

  • SPIRIT OF FIRE 2,890++ THB/SET (2COCKTAILS PAIRING +550 THB)

GET IN TOUCH

We are waiting to serve you the spectacular experiences.

Quick Contact
Tel: +091-979-6226 I Say: info@wanghinghoi.com